Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

RAD

Technologia błyskawicznego tworzenia aplikacji polegająca na korzystaniu z zestawu gotowych komponentów. Narzędzia RAD to rozbudowane środowiska programistyczne, w których tworzenie aplikacji sprowadza się do umieszczania (najczęściej za pomocą metody drag and drop) i oprogramowania w oknie naszej aplikacji przycisków, pól tekstowych oraz innych elementów. Przykładem narzędzi RAD jest Delphi i Microsoft Visual Studio. Ang. Rapid Application Development - błyskawiczne tworzenie aplikacji.