Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

RAID 0

Dane są rozdzielane na pakiety o wielkości od 4 do 128 kB, które są zapisywane na różnych dyskach. Przyspiesza to tempo zapisu i odczytu, jednak w przypadku awarii jednego z dysków wszystkie dane są tracone. Potocznie nazywany Stripe Set, oficjalna nazwa to Striped Disk Array Without Fault Tolerance - paskowa tablica dyskowa bez korekcji błędów. Odmianą układu RAID 0 jest RAID 10 - jednak jego elementami nie są pojedyncze dyski, lecz układy typu RAID 1.