Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

RAID 1

Dane są dublowane i zapisywane na dwóch dyskach jednocześnie. Umożliwia to odzyskanie ich w przypadku awarii jednego z dysków, jednak zmniejsza użyteczną pojemność, na której można zapisywać dane o połowę. W wypadku gdy oba dyski podłączone są do jednego kontrolera dyskowego, RAID 1 nazywany jest Disk Mirroring (ang. lustrzane dyski) - w wypadku awarii kontrolera nie ma możliwości odczytania danych bez jego wymiany. Gdy każdy dysk w trybie RAID 1 jest podłączony do oddzielnego kontrolera, tryb ten nazywany jest Disk Duplexing (ang. dublowane dyski) - w razie awarii jednego z dysków lub kontrolerów, komputer automatycznie przełącza się na drugie urządzenie. Odmianą RAID 1 jest RAID 0+1 - jednak jego elementami nie są pojedyncze dyski, lecz układy typu RAID 0.