Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

reguła

1. Zasada określająca typ danych, które mogą być wprowadzane w polu bazy danych. Np. w wypadku pól zawierających numer telefonu reguła powinna określać format zapisu numeru telefonu (jako jeden ciąg znaków lub ciąg znaków przedzielonych znakami specjalnymi) oraz uniemożliwiać wpisanie w danym polu liter. 2. Patrz filtr (def. 3).