Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

relacja

Związek zachodzący pomiędzy elementami bazy danych - np. rekordami lub polami. W relacyjnych bazach danych możliwe jest istnienie wielu tablic z rekordami, w wypadku których zachodzą powiązania. Poszczególne pola w różnych tabelach zawierających informacje dotyczące jednego rekordu wiąże właśnie odpowiednia relacja. Warunkiem jest, aby w każdej tabeli istniało co najmniej jedno wspólne pole.