Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

relacyjna baza danych

Zbiór danych składający się z jednej lub więcej tabel, których rekordy mają co najmniej jedno wspólne pole. Plik relacyjnej bazy danych zawiera uporządkowane informacje, które spełniają matematyczne reguły określone przez E. F. Codda.