Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

RGB

System reprezentowania barw wyświetlanych na ekranie monitora. Te trzy podstawowe kolory łączone w różnych proporcjach dać mogą w wyniku dowolną barwę widzialnego spektrum. Poziom nasycenia każdego z trzech kolorów R, G i B reprezentowany jest przez liczbę od 0 do 255 (czyli jeden bajt). Możliwych do wygenerowania kolorów RGB jest zatem 256*256*256, czyli 16 777 216. Ang. Red Green Blue - czerwony, zielony i niebieski. Por. 8-bitowy kolor, 32-bitowy kolor, CMY, CMYK, HSB.