Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

root

1. Najwyższy katalog w hierachii katalogów na dysku twardym. Wszystkie inne katalogi są jego podkatalogami. W MS-DOS i Windows rootem jest litera napędu, np. C: lub D: 2. Login administratora systemu Linux lub UNIX. Ang. root - korzeń. Por. pulpit.