Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

rozdzielczość sygnału

Parametr związany z przetwarzaniem dźwięku analogowego na cyfrowy. Określa on (w bitach), jak wiele poziomów cyfrowych może osiągnąć spróbkowany dźwięk analogowy. Dla rozdzielczości sygnału 8 bitów poziomów tych będzie niewiele, bo tylko 256 (28 - dwa do potęgi ósmej). Jednak już muzyka na płycie CD nagrana jest z rozdzielczością 16 bitów, co daje przeszło 65 tysięcy możliwych poziomów sygnału (216). Por. próbkowanie dźwięku.