Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

RTF

Format tekstowych dokumentów opracowany przez Microsoft. RTF umożliwia łatwe przenoszenie dokumentów między systemami operacyjnymi z zachowaniem formatowania i struktury pliku. W Windows edycję plików RTF umożliwia między innymi program WordPad oraz Microsoft Word, w systemie MacOS X- aplikacja, a w Linuksie na przykład program AbiWord. Ang. Rich Text Format - wzbogacony format tekstowy.