Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

RTM

Określenie dla wersji produktu, głównie oprogramowania, który jest gotowy do wprowadzenia na rynek. Ang. Ready to market lub ready to manufacturing, gotowy do sprzedaży/produkcji.