Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

rzeczywistość wirtualna

Przedstawienie i symulowanie rzeczywistych sytuacji (wrażeń) za pomocą komputera lub innych urządzeń będących dziełem człowieka. Z początku rzeczywistość wirtualna (polski odpowiednik angielskiego określenia Virtual Reality) sprowadzała się do symulowania obrazów 3D. Z czasem rozpoczęto produkcję hełmów VR, dzięki którym odgradzano użytkownika od odgłosów panujących w normalnym świecie, dostarczając mu w zamian dźwięk wirtualny. Hełmy takie przekazywały także ruchy, które wykonywała głowa. Obecnie dostępne są już kompletne ubrania symulujące rzeczywistość wirtualną. Mogą one np. przekazywać ruch kończyn i palców, a także symulować efekt dotyku. Por. VRML.