Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

schowek

Wydzielona część pamięci komputera, w której użytkownik może tymczasowo przechowywać dane - teksty czy grafikę. Ze schowka korzysta się najczęściej po to, by dane wstawić za chwilę w inne miejsce. Kopiowanie danych do schowka następuje po wybraniu polecenia Kopiuj lub Wytnij w danej aplikacji, ale także np. po naciśnięciu klawisza Print Screen (obraz całego ekranu).