Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

serwer pocztowy

Serwer podłączony na stałe do internetu, którego zadaniem jest odbieranie, przesyłanie i przechowywanie poczty elektronicznej, a także utrzymywanie kont pocztowych użytkowników. List elektroniczny pokonuje drogę od nadawcy do adresata przez kilka serwerów pocztowych. Por. SMTP, POP3, IMAP, program pocztowy, klient-serwer.