Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

SGML

Stworzony przez W3C metajęzyk opisujący, jak mają wyglądać języki oznaczeń stosowane do wyświetlania dokumentów elektronicznych. Językiem stworzonym według specyfikacji SGML jest HTML. Ang. Standard Generalized Markup Language - standardowy uogólniony język oznaczeń. Patrz także XML, XHTML.