Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Shift

Dwa klawisze o identycznym działaniu umieszczone po obu stronach klawiatury. Naciśnięcie klawisza Shift w połączeniu z innym klawiszem powoduje wpisanie znaku umieszczonego w górnej części klawisza (np. @, # czy % znajdujących się na klawiszach z cyframi 2, 3 i 5). W połączeniu z klawiszem Shift wprowadza się także duże litery (wersaliki). W Windows klawisz Shift służy jeszcze do wykonywania dodatkowych operacji, takich jak np. wyłączenie odtwarzania płyty po jej wsunięciu do napędu CD-ROM czy też otworzenie menu Otwórz z... Ang. zmieniać miejsce.