Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

sieć neuronowa

Model przetwarzania danych i wnioskowania zbudowany na wzór ludzkiego mózgu. Sieć neuronową może stanowić program lub układ komputerów o określonej strukturze. Poszczególne elementy sieci neuronowej noszą nazwę neuronów (tak jak komórki mózgowe), połączenia zaś między nimi określa się mianem synaps. Sieci neuronowe wykorzystuje się w systemach rozpoznawania pisma (OCR), w procesach komputerowej syntezy mowy, do analizy statystycznej danych czy prognozowania na giełdach papierów wartościowych. Struktury sieci neuronowych mają zdolność uczenia się.