Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

sieć strukturalna

Sieć teletechniczna wewnątrz budynku, która wykorzystywana jest do przesyłania danych komputerowych oraz realizacji połączeń telekomunikacyjnych. Powinna być tak zaprojektowana, aby zapewnić nadmiarowość umożliwiającą przemieszczanie stanowisk pracy bez potrzeby modyfikacji okablowania. Punkty wyjściowe sieci (czyli gniazdka komputerowe oraz telefoniczne) powinny być umieszczone w regularnych odstępach w wybranych pomieszczeniach lub nawet w całym budynku. Zasadniczą częścią sieci strukturalnej jest okablowanie (zwykle skrętka) oraz gniazdka sieciowe. Niekiedy łącznie z instalacją teletechniczną prowadzona jest wydzielona instalacja zasilająca, zabezpieczona przed zakłóceniami i chwilowymi przerwami zasilania. Por. LAN, Ethernet.