Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

simpleks

Transmisja danych tylko w jednym kierunku, w której jedno urządzenie jest zawsze odbiorcą, a drugie zawsze nadawcą (w przeciwieństwie do transmisji półdupleksowej, w której rola urządzeń może się zmieniać). Przykładem simpleksu jest transmisja radiowa - odbiorca nie ma w niej możliwości nadawania do stacji transmisyjnej. Por. póldupleks, dupleks.