Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

skrętka ekranowana

Kabel podobny z zewnątrz do skrętki nieekranowanej, ale wyposażony w dodatkowy ekran oplatający cały kabel. Skrętka ekranowana jest droższa, lecz umożliwia przesyłanie danych na większe odległości i ponadto informacje w niej płynące są mniej podatne na zakłócenia zewnętrzne (np. pole elektromagnetyczne). Por. kabel koncentryczny, światłowód.