Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Slash

Klawisz, który najczęściej znajduje się w prawym dolnym rogu klawiatury, w pobliżu klawisza Shift. Jest on wykorzystywany przy wpisywaniu niektórych adresów internetowych, a także do wprowadzania parametrów. Ang. ukośnik, dosł. poprzeczne cięcie. Por. Backslash.