Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

smart rendering

W przypadku montażu wideo bardzo często edycji podlegają tylko określone miejsca filmu, na przykład scena, z której usuwamy fragment filmu. Funkcja smart rendering polega na ponownym renderingu tylko tych miejsc materiału wideo, które faktycznie podlegają zmianom, co znacznie skraca czas edycji.