Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

SMTP

Protokół wykorzystywany w internecie do wymiany poczty elektronicznej pomiędzy serwerami pocztowymi oraz przez programy pocztowe do wysyłania e-maili. W programach pocztowych serwer SMTP określany jest jako Outgoing Mail Server (serwer poczty wychodzącej). Ang. Simple Mail Transfer Protocol - prosty protokół przesyłania poczty. Por. IMAP, POP3.