Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

spooling

Proces przekładania informacji o wykonywanych przez aplikację zadaniach do bufora, najczęściej na dysk twardy, zwany także buforowaniem. Informacja w buforze może zostać wtedy odczytana przez dane urządzenie, gdy jest ono gotowe ją pobrać. Dzięki temu urządzenia mogą uzyskiwać dostęp do danych w dowolnych odstępach czasu. Najbardziej powszechnym wykorzystaniem spoolingu jest drukowanie. Dokumenty ładowane są do bufora, z którego drukarka może pobierać dane w swoim tempie. Po trwającym chwilę zapisie danych na dysku użytkownik może pracować dalej (z ekranu znika kursor w postaci klepsydry oznaczający chwilowy brak dostępu do aplikacji). Bez spoolingu, przy drukowaniu bezpośrednio na drukarkę (z pominięciem twardego dysku) wydruk pojawi się nieco szybciej, jednak powrót do możliwości korzystania z programu będzie znacznie późniejszy. W Windows istnieją dwa formaty buforowania danych: EMF oraz RAW. Ang. - simultaneous peripheral operations on-line - jednoczesne operacje peryferyjne online.