Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

SQL

Język programowania służący do formułowania zapytań w relacyjnej bazie danych. Pierwowzorem SQL był język o nazwie SEQUEL opracowany przez firmę IBM. Od 1977 r. do dnia dzisiejszego rozwojem języka SQL zajmuje się firma Oracle. SQL ma składnię zbliżoną do języka angielskiego, np. zapytanie: SELECT nazwisko FROM tabela_adresów oznacza WYBIERZ (kolumnę) nazwisko Z (tabeli) tabela_adresów i spowoduje wyświetlenie nazwisk zawartych w kolumnie nazwiska tabeli tabela_adresów. Ang. Structured Query Language - strukturalizowany język zapytań.