Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

stałopozycyjny

Sposób przedstawienia liczby w komputerze, w którym liczba cyfr przed i po przecinku ustalona jest na stałe. Por. zmiennopozycyjny.