Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

stepping

Określenie podwersji, na przykład mikroprocesora. Jeśli w trakcie produkcji danego mikroprocesora zmieniane są przez producenta parametry procesora (na przykład wprowadzane są poprawki technologiczne, zmiany w sposobie wytwarzania lub poprawiane są błędy), procesory wytwarzane po tych modyfikacjach mają nowy stepping. Ang. step - krok.