Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

stopień kompresji

Stosunek wielkości pliku przed kompresją do jego wielkości po kompresji. Wartość tę podajemy w procentach. Np. jeżeli stopień kompresji wynosi 40 procent, a plik pierwotny miał 200 kB, po kompresji będzie zajmował 120 kB.