Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

stos

Struktura danych, nazywana również kolejką LIFO. Dodawana do stosu dana umieszczana jest na jego szczycie. Ze stosu można pobrać tylko tę daną, która znajduje się właśnie na jego szczycie. Aby więc ściągnąć daną znajdującą się wewnątrz stosu, najpierw trzeba z niego pobrać wszystkie elementy, które umieszczone są powyżej.