Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

straty pojemności

Systemy plików używają klastrów o stałych rozmiarach w obrębie jednej partycji. Jeżeli dane zapisywane w klastrze różnią się od niego rozmiarem, pozostałości wolnego miejsca nie są wykorzystywane. I tak gdy na dysku twardym o wielkości klastra 16 kB zapisujemy plik o rozmiarze 1 kB, marnuje się 15 kB. Ten efekt utraty miejsca na dysku twardym nazywamy właśnie stratami pojemności. Statystycznie na dyskach z dużymi klastrami (pow. 16 kB) marnuje się ok. 40 procent miejsca, tzn. że na dysku o wielkości dwóch gigabajtów możemy efektywnie zapisać 1,2 GB danych. Niwelować ten niekorzystny efekt można na dwa sposoby: używając systemu plików, który korzysta z małych klastrów (np. FAT32 czy NTFS) lub zmniejszając rozmiary partycji