Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

suma kontrolna

Prosta metoda detekcji błędów pojawiających się podczas transmisji danych, którą stosują także programy antywirusowe w procesie wykrywania wirusów modyfikujących zawartość plików. Dla każdej porcji danych (np. pliku) jest wyliczana liczba (zwana sumą kontrolną), której wartość jest zależna od zawartości danego pliku. Jeżeli zmieni się zawartość pliku, zmieni się również jego suma kontrolna. Fakt ten wykorzystywany jest do sprawdzania, czy plik nie został zmodyfikowany przez wirusa lub czy informacje zostały poprawnie przesłane. Por. CRC, kontrola parzystości.