Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

switch

1. W sieci komputerowej urządzenie łączące wszystkie węzły i sterujące przepływem danych pomiędzy nimi. W przeciwieństwie do sieci komputerowej, której centrum jest hub, w wypadku połączenia switchem informacja przesyłana pomiędzy dwoma komputerami nie spowalnia ani nie blokuje możliwości komunikowania się pozostałych węzłów sieci. Ang. przełącznik. Por ruter. 2. Patrz parametr.