Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

sygnatury wirusów

Charakterystyczne cechy kodu maszynowego wirusów, na podstawie których program antywirusowy może stwierdzić, czy dany plik jest zarażony. Aby program antywirusowy działał skutecznie, sygnatury wirusów powinny być odświeżane co kilka, kilkanaście dni. Por. heurystyka.