Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

synchroniczny

1. Proces czy operacja, która wymaga synchronizowania jej przez zewnętrzne urządzenie, takie jak np. zegar. 2. W telekomunikacji cecha połączeń modemowych. Modemy synchroniczne przesyłają dane w dużych porcjach, synchronizują między sobą transmisję, używając wbudowanych w nie urządzeń. Modemy synchroniczne są droższe od ich asynchronicznych odpowiedników, ale i znacznie szybsze, gdyż nie muszą po każdej krótkiej porcji danych wysyłać informacji synchronizujących transmisję. Por. izochroniczny.