Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

system PAL

Sposób kodowania kolorów w sygnale telewizyjnym. W większości krajów, w tym w Polsce, używany jest system PAL. Można wyróżnić trzy standardy systemu PAL. PAL B/G to system nadawania audycji telewizyjnych, przyjęty jako standard dla większości krajów Europy Zachodniej. Sygnał audio przesyłany jest w paśmie o częstotliwości 5,5 MHz. PAL D/K to system nadawania audycji telewizyjnych, przyjęty jako standard dla polskich nadawców. Sygnał audio przesyłany jest w paśmie o częstotliwości 6,5 MHz. PAL Plus to system nadawania telewizji wysokiej jakości, o panoramicznym obrazie 16:9. Ang. Phase Alternation Line - fazowa zmiana linii. Por. system SECAM, NTSC.