Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

ścieżka sieciowa

ścieżka dostępu, która wskazuje na pliki lub katalogi znajdujące się nie na lokalnym dysku twardym, ale na serwerze. Adres internetowy jest także rodzajem ścieżki sieciowej. W sieciach LAN ścieżki sieciowe zaczynają się zwykle od liter napędu H: i dalszych. Por. mapowanie dysków, UNC.