Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

TCP

Jeden z podstawowych protokołów internetowych (składnik protokołów TCP/IP). W przeciwieństwie do protokołu UDP, TCP jest protokołem połączeniowym, czyli przed rozpoczęciem przesyłania pakietów z jednego komputera do drugiego, wymaga nawiązania pomiędzy tymi komputerami połączenia. Z jednej strony takie rozwiązanie powoduje wydłużenie czasu rozpoczęcia wysyłania pakietów z danymi. Z drugiej jednak możliwe jest zapewnienie wiarygodności transmisji (wszystkie pakiety, które nie dotrą do docelowego komputera są retransmitowane, możliwe jest także wykrycie ewentualnych błędów transmisji). Protokół TCP wykorzystywany jest na przykład przy transmisji stron WWW (HTTP), plików (FTP), bezpiecznych danych (SSH), czy poczty internetowej (SMPT, POP3, IMAP). Ang. Transmission Control Protocol - protokół kontroli transmisji. Por. UDP.