Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

TCP/IP

Potocznie pod tym terminem rozumie się protokół stosowany do przesyłania danych w internecie. W rzeczywistości jednak TCP/IP to zbiór wielu protokołów, które umożliwiają m.in. wysyłanie/odbieranie poczty elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP), ściąganie plików (FTP), przeglądanie stron WWW (HTTP), lokalizację hostów (IP), automatyczne otrzymywanie adresów IP (DHCP). Protokół TCP/IP jest także stosowany w sieciach LAN. Ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol - protokół sterowania transmisją w sieci internet. Por. IPX, NetBEUI.