Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

technologia wykonania procesora

Szerokość ścieżek, z jakich wykonane są elementy struktur krzemowych układów scalonych. Im węższa ścieżka, tym trudniejsza do wykonania. W chwili obecnej standardem staje się technologia 0,09 mikrometra (mikrometr jest jedną tysięczną milimetra). Por. jądro.