Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

terminarz

Program komputerowy umożliwiający planowanie terminów. Dodatkowymi funkcjami programów tego typu jest przypominanie o zaplanowanych czynnościach (np. listem e-mail lub sygnałem dźwiękowym), a także praca grupowa - gdy więcej niż jedna osoba pracuje, używając tego samego kalendarza. Ułatwia to planowanie spotkań dogodnych dla wszystkich osób należących do danej grupy (np. w jednej firmie). Przykładem terminarza jest Microsoft Outlook. Ang. scheduler.