Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

TIFF

Format zapisu plików graficznych. TIFF jest rodzajem bitmapy wykorzystującym różne metody kompresji (istnieje też możliwość zapisu bez kompresji). TIFF zapisuje 24-bitowy kolor. Format ten został stworzony przez firmy Aldus i Microsoft, obecnie jego właścicielem jest Adobe Systems. Ten rodzaj plików ma rozszerzenia .tif lub .tiff Ang. Tag Image File Format lub Tagged Image File Format - format pliku z cechowaną grafiką. Por. GIF, PCX, JPEG, BMP.