Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

topologia sieci

Sposób fizycznego połączenia ze sobą komputerów w sieci. Istnieją trzy podstawowe topologie sieciowe. Topologia magistrali: wszystkie urządzenia sieciowe podłączone są do głównej magistrali. Topologia pierścienia: połączone ze sobą elementy sieci tworzą zamknięty pierścień. Topologia gwiazdy: wszystkie komputery podłączone są do jednego urządzenia - na przykład switcha lub huba.