Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

tracker

1. Edytory muzyczne służące do komponowania muzyki, w których zapis nutowy zastąpiono rozpisanym na kilku lub kilkunastu ścieżkach zapisem literowym, określającym nuty oraz ich wysokość. Przykładowy zapis C#5 określa zdarzenie: uderz nutę cis w oktawie piątej. Odległość pomiędzy poszczególnymi nutami na ścieżce określa czas trwania poszczególnych dźwięków. Obok kolumny z zapisem nut w trackerach występuje także dodatkowa kolumna liczb, na której zapisywane są komendy sterujące odtwarzaniem, na przykład: 037 - zagraj arpeggio, złożone z podstawowego tonu oraz kolejno nut podniesionych o trzy i siedem półtonów. Współczesne edytory tego typu dostępne są za darmo (Buzz Digital Composer) lub za niewielką opłatą (Renoise). Specyficzny sposób zapisu muzyki wymagający znajomości podstawowych poleceń sterujących dźwiękiem sprawia, że edytory tego typu nie są popularne wśród początkujących muzyków. Ang. track - ścieżka. Por. sekwencer, program muzyczny. 2. W wypadku sieci p2p BitTorrent, tracker to serwer, który odpowiada za przekierowanie zapytań użytkowników sieci BitTorrent do komputerów, z których możliwe jest pobranie danych. Por. torrent.