Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

tryb MS-DOS

Okno w Windows, które umożliwia używanie wiersza poleceń podobnie jak w MS-DOS. Tryb MS-DOS umożliwia korzystanie z wielu programów, które uruchamia się i obsługuje tylko w wierszu poleceń, wpisując tekstowe komendy.