Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

tryb rzeczywisty

Sposób zarządzania pamięcią RAM komputera, który został opracowany przez firmę Intel dla wszystkich procesorów serii x86 (poczynając od procesora 8086). Tryb rzeczywisty jest znacznie uboższy w możliwości w stosunku do trybu chronionego. Programy i systemy operacyjne w nim działające nie mogą korzystać z wielozadaniowości, pamięci RAM powyżej 1 MB, pamięci wirtualnej i chronionych obszarów pamięci. Może się więc zdarzyć, że jeden program skorzysta z pamięci używanej przez inny program, co doprowadzi do zawieszenia jednego z nich lub nawet obu). W trybie rzeczywistym pracuje system operacyjny MS-DOS.