Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

tryb tekstowy

Tryb wyświetlania obrazu na monitorze, w którym widoczne są tylko znaki zawarte w tablicy znaków ASCII. W trybie tekstowym działał MS-DOS oraz większość uruchamianych w nim programów. Por. tryb graficzny, tekstowy interfejs użytkownika, GUI.