Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

UAC

1. Technika zabezpieczeń stosowana w systemie Windows Vista, chroniąca przed niepowołanym uruchomieniem aplikacji czy poleceń, wymagających uprawnień administracyjnych. Komputer wyświetla wtedy monit i zadaje pytanie o zezwolenie na wykonanie danej operacji. Ang. User Account Control, kontrola konta użytkownika. 2. Aplikacja albo urządzenie, wykorzystywane do inicjacji połączeń w telefonii VoIP. Ang. User Agent Client, klient użytkownika.