Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

UART

Układ scalony znajdujący się na płycie głównej komputera odpowiedzialny za komunikację z urządzeniami podłączonymi do portów szeregowych. UART spełnia kilka funkcji, przede wszystkim zajmuje się tłumaczeniem bajtów na bity i na odwrót. Proces ten jest niezbędny, ponieważ urządzenia podłączone do portów szeregowych rozumieją tylko ciągi bitów wysyłane do nich w szeregu; z kolei komputer operuje na całych bajtach, a więc ciąg bitów docierających w szeregu nie byłby zrozumiały. UART przeprowadza kontrolę parzystości informacji, a także obsługuje dane docierające z myszy i klawiatury (oprócz innych urządzeń podłączanych do portów szeregowych, takich jak modemy). Ang. Universal Asynchronous Receiver Transmitter - uniwersalny asynchroniczny odbiornik/nadajnik. ???nadal jest instalowany????