Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

UDP

Jeden z podstawowych protokołów internetowych (składnik protokołu TCP/IP). Jego cechą charakterystyczną jest fakt, że jest on protokołem bezpołączeniowym. Do przesłania danych nie potrzebne jest więc nawiązanie połączenia pomiędzy hostami. Dzięki temu UDP jest bardzo szybki, nie ma jednak żadnych mechanizmów kontroli błędów. Z tego też względu wykorzystuje się go do przesyłania wideokonferencji, czy rozmów głosowych, gdzie utrata części informacji nie odgrywa znaczącej roli. UDP stosuje się również w grach sieciowych, gdzie liczy się przede wszystkim szybkość przesyłania informacji. Por. TCP. Ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika.