Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

układ klawiatury

Fizyczne ułożenie znaków (liter, cyfr i znaków specjalnych) oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze, z którym powiązany jest także sposób uzyskiwania znaków diakrytycznych na ekranie komputera. Stosowanym powszechnie na świecie układem klawiatury jest obecnie QWERTY, którego nazwa pochodzi od ciągu pierwszych sześciu liter znajdujących się w górnym lewym rogu klawiatury. Polskie znaki znajdują się pod kombinacją klawiszy Alt litera. W wielu krajach stosowane są jednak inne układy klawiatury. W Niemczech jest to QWERTZ w którym w stosunku do QWERTY zostało zamienione położenie znaków Z i Y. Na prawo od bloku liter umieszczono niemieckie znaki diakrytyczne, konsekwencją czego jest również zmieniony układ znaków specjalnych (uzyskiwanych z klawiszem Shift). Istnieją też inne, mniej popularne, choć cechujące się dużą wygodą układy klawiatur, takie jak układ Dvoraka, w którym górny rząd liter to PYFGCRL. Podstawowym atutem tego układu klawiatury jest mniejsze zmęczenie podczas pracy, gdyż uwzględnia on zarówno częstotliwość występowania liter w wyrazach (język angielski), jak i anatomię budowy rąk człowieka.